AÇILIŞ ZOOM JPEG

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu – 2020 Zirvesi’den Notlar

Posted by: Nevra Erten Tags: There is no tags | Categories: ETKİNLİKLER

6
Mayıs

Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak 17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Zirve etkinliğinde, çocukların normal şartlar altında bile sorunlar yaşadığı ve pandemi döneminde derinleşen adalete erişim, odak konu olarak belirlendi. Zirvenin tüm oturum kayıtlarına Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nun youtube kanalından  ulaşabilirsiniz. 

Açılış konuşmalarını Platform Başkanı Av. Figen Özbek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yaptığı Zirve’de, iki ana oturum ve altı alt oturumlarda çocuk işçilik, ortak velayet, çocuk kaçırma ve alıkoyma, çocuğun teslimi, istismar gibi konular alanında uzman konuşmacılar ile tartışıldı. Sorunlarla birlikte çözüm önerilerinin geliştirilmesi için paylaşımlarda bulunulan Zirve’de altı sivil toplum kuruluşu, saha deneyimlerini aktardı.

ZİRVEDEN KISA NOTLAR:

BİRİNCİ OTURUM: Pandemi Sürecinde Aile İlişkilerindeki Değişiklikler: Araştırma sonucu ve uzman değerlendirmeleri

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nun her yıl bir konuyu odağına aldığı saha araştırmasında bu sene, pandeminde çocuk ve aile ilişkilerindeki değişiklikler irdelendi. GfK Adhoc Araştırma Çözümleri Direktörü Hande Diker’in sonuçlarını sunduğu araştırma, çift ve aile terapisti Psikolog Çiğdem Toksoy ve Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pedagog Funda Ayra tarafından yorumlandı.
Konuşmacılar: Hande Diker (GfK Adhoc Araştırma Çözümleri Direktörü), Funda Ayra, (Pedagog / Okan Üniversitesi SHMYO Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi), Çiğdem Toksoy Psikolog (Çift ve Aile Terapisti)

İKİNCİ OTURUM: Pandemi döneminde çocuklar hangi haklarından mahrum kaldı?
Pandemi sürecinin uluslararası, bölgesel ve yerel etkilerini ve bu etkilere karşılık verilen destekleri rakamlarla ortaya koyan UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, çocuk hakları uzmanı Melda Akbaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü İlkay Süalp, pandeminin çocuklar ve aileleri üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerini konuştu. Sağlıktan sonra eğitim ve yaşama katılım hakları konusunda yapılan çalışmalar ve gözlemler paylaşıldı.
Konuşmacılar: Nona Zicherman (UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı), İlkay Süalp (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü), Melda Akbaş (Çocuk Hakları Uzmanı)

A OTURUMU: Pandemi Sürecinde ve Öncesinde Çocuk İşçilerin Sosyal ve Hukuki Durumu
TÜİK Çocuk İş Gücü Araştırması 2019 sonuçlarına göre, çalıştırılan çocuk sayısının 5-17 yaş grubunda 720 bini bulduğu; yoksul ve çok çocuklu mülteci ailelerin çocuklarıyla birlikte çalışmalarının bu oranı yükselttiği belirtildi. Çocuk işçiliğinin pandemi döneminde artmasıyla birlikte, yoksullukla başa çıkmanın, eğitim, koruma, sağlık tedbirlerinin alınması gerekliliği ve Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Sosyal korumanın kapsamının genişletilmesi, eğitimde devamlılığın sağlanması, ailelerin ekonomik olarak desteklenmesinin; pandeminin çocuk işçiliği üzerindeki olumsuz etkilerini ve çocukların çalışma yaşamına girme oranını azaltacağına vurgu yapıldı.
Konuşmacılar: Av. Filiz Saraç (Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi), Nejat Kocabay (ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi), Melek Aykaç (Sosyal Hizmet Uzmanı), Av. Azade Ay (Düzce Baro Başkanı), Ebrize Çeltikçi (Çocuk Hakları Zirvesi Derneği ve Bakırköy Çocuk Masası Başkanı)

B OTURUMU: Ulusal ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Ortak Velayet
Boşanma sürecinde çocuklarda ‘ebeveyne yabancılaşma sendromu’ yaşandığının gözlemlendiği; boşanmalarda çocukların istismarını önleyebilmek için anne, baba ve çocuk açısından uzman görüşü alınarak kararın verilmesinin zorunlu olması gerektiğine dikkat çekildi. Ortak velayet isteyen ve uygulayan ebeveynlerin çocuklarının ruh sağlığının daha iyi durumda olduğu, boşanmamış ailelerin çocuklarıyla eşdeğer ruh sağlığına sahip oldukları bilgisi paylaşıldı.
Eşlerin anne ve baba rollerini sürdürmek istiyorlar ise ortak velayet ve arabuluculukla uzlaşma sağlanması gerektiği vurgulandı.

Konuşmacılar: Prof. Dr. Pervin Somer (Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi), Av. Dr. Figen Samuray (Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi), Necil Beykont (Bahçeşehir Üniverstesi Öğretim Görevlisi), Dr. Müge Kiremitçi Öztürk

C OTURUMU: Lahey Sözleşmesi Bağlamında Çocukların Alıkonulması ve Kaçırılması İle İlgili Türkiye ve Uluslararası Hukuk Uygulamaları
Çocuk kaçırma ve alıkonulması vakalarında, mahkemelerin geçmişe göre daha fazla arabuluculuğa yönlendirdiği belirtilen oturumda, pandeminin etkisi ile bu görüşmelerin çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Vakaların karmaşık durumların çözüme kavuşturulmasında; avukat, mahkeme, ebeveyn ve diğer paydaşların iş birliği ve iletişiminin önemine vurgu yapıldı. Çocuğun yüksek yararının yerel mahkeme tarafından belirlendiği için çözüm ve uygulamaların, ülkelere göre değişiklik gösterebildiği paylaşıldı.

Konuşmacılar: Av. Barış Kaşka (Uluslararası Çocuk Kaçırma Suçları Uzman Hukukçu), Ischtar Khalaf-Newsome (MIKK Uluslararası Aile Uyuşmazlıkları ve Çocuk Kaçırma Suçları ile İlgili Arabuluculuk Merkezi Başkanı), Adriana de Ruiter (İspanya Lepca Üyesi – İspanya Çocuk Kaçırma Uzman Avukatlar üyesi), Catelijne Boshouwers (Hollanda Aile Avukatlar Birliği Üyesi, LEPCA Hollanda Üyesi, Hollanda Aile Hukuku Arabulucusu, Çocuk Kaçırma Davaları Uzmanı)

D OTURUMU: STK’ların pandemi çözümleri üzerine
Zirve’nin D Oturumu’nda, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan konuşmasında çocuk hakları alanında faaliyet gösteren STK’ların faydalanabileceği AB hibe programları ve esnek destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmacı STK’lar, kendi faaliyet alanlarındaki çalışmaları dönüştürürken, pandemi döneminde yararlanıcı gruplarla iletişimin sürekli kılınmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmacılar: Bülent Özcan (Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü), Dr. Öğr. Üy. Elif Göçek (Bebek Ruh Sağlığı Derneği) , Dr. Öğr. Üy. Yudum Söylemez (Çift ve Aile Terapileri Derneği), Şule Bilir (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı), Rumeysa Bozdemir (Hayat Sende Derneği Gençlik Akademisi), Berçem Göktürk Duru (Türk Psikologlar Derneği), Şima Sunder (Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği)

E OTURUMU: Türk Hukuku Uygulamasında ve Pandemi Sürecinde Çocuğun Teslimi
Pandemi sürecinde çocuk tesliminde sorunların, kısıtların ve uygulanan yöntemlerinde çocuk dostu bir yaklaşım olmadığına dikkat çekildi. Alternatif olarak yeni bir teslim modeli olan “Çocuk Teslim Merkezleri” hakkında bilgi verildi. Uzmanların yer aldığı bu model hem çocuğun hem ebeveynin yararına olduğu belirtildi.

Konuşmacılar: Deniz Koçoğlu (Adli Psikolog), Av. Gamze Karaoğlu (İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi)

F OTURUMU: Pandemi Öncesi ve Pandemi Sonrası Çocuk İstismarı
Zirve’nin F Oturumunda, kriz ve afet durumlarının en hızlı ve en fazla çocukları etkilediği, pandemi sürecinde istismar çeşitlerinin tırmanışa geçtiği ve özellikle siber zorbalığın artış gösterdiği konuşuldu. Çocukları her türlü istismardan korumak için ailelere, okullara, öğretmenlere, ilgili meslek örgütlerine ve bakanlıklara iş düştüğü belirtildi. Sorunları çözüme kavuşturmak için eyleme geçmek ve çözüm süresini en kısa olacak şekilde planlamak için birlikte çalışmaya vurgu ve çağrı yapıldı.

Konuşmacılar: Esra Özsüer (Maya Vakfı Kurucu Başkanı), Av. Selmin Cansu Demir, Cansu Çabucak (Hümanist Büro Araştırma Görevlisi)

 

Comments are closed.