Adsız

18
Mayıs

Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmiştir. Bu sözleşmenin ilk maddesi 0-18 yaş arasındaki tüm bireyleri çocuk olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda Türkiye de, yasalar ile 18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlamakta ve çocuk yaştaki bireylerin evlendirilmesini yasaklamaktadır.

Kızların çocuk yaşta evlendirilmelerini engellemek amacıyla kamu, sivil toplum kuruluşları ile birlikte uluslararası topluluklar çalışmalar yürütüyor. Bununla birlikte, çocuk psikologlarının çocuk için gelişim ve büyümenin hâlâ devam etmekte olduğunu belirttiği yaş dönemi hakkında Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in ‘12-17 yaş arası dönemi çocuk doğurmak için ideal yaştır‘ şeklindeki sözleri, çocuk istismarını meşru hale getirmeye yönelik bir eylemdir; çocuk haklarına aykırıdır ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Çocuklar, bilimsel ve hukuksal dayanağı olmayan bu gibi düşüncelerin sohbeti ve yayın konusu haline getirilemez; politika malzemesi yapılamaz. Çocuklar kendi yararlarının bütün yararlardan üstün tutulduğu, eğitim ve çocuk hakları temelinde yaşanılacak bir çocukluk ve gençliği hak etmektedirler.

Çocuğu cinsellik üzerinden tanımlayan bu kişiyi, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu olarak şiddetle kınıyor, sessiz kalmayacağımızı kamu oyuna bildiriyor ve cezai işlemlerin uygulanması için tüm yetkili mercileri göreve çağırıyoruz. Çocukları korumada hepimizin görevi olduğunu hatırlatarak üniversiteleri akademisyen, basın yayın kuruluşlarını da konuşmacı seçiminde daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Comments are closed.