İzmir Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Yaşanan İstismarlar Hakkındaki Basın Açıklaması

26
Şubat

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan olay, ne yazık ki  korunup, rehabilite edilip, topluma kazandırılmaları  gereken suça itilmiş   çocuklarımızın,  devlet tarafından  korunamadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Dolayısı ile  Ceza evlerinde  dezavantajlı durumdaki çocuklarımızın   eğitilip, desteklenerek, onurlu ve verimli  birer  vatandaş konumuna ulaştırılabilmeleri bir yana,  daha da zor durumlara itildiklerini görmenin büyük acısını yaşıyoruz.

Toplumun vicdanını sarsan Pozantı’dan sonra   Şakran  Cezaevi olayı; Anayasa, Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan çocukları koruyucu tedbir ve taahhütlerin zamanında ve  halen yerine getirilemediğinin de önemli bir göstergesi olmuştur. Kapalı ceza evlerinde, ağır suçlu konumunda olan büyükler ile aynı ortamda yaşayan, çaresizliğe terk edilen bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Islah evlerinde kazanıp,  geleceğe umutla bakmalarını sağlayacağımız bu çocuklar, kapalı ceza evlerinde, şiddet ve istismara uğramakta, sosyo-emosyonel birer varlık olarak suçu ve suçluluğu daha  da ağır  bir biçimde  yaşamakta, benimsemekte ve giderek kaybedilip, yok edilmektedirler.

Cezaevlerinde yaşayan tüm çocuklarımızın, bir an önce ıslah evlerine taşınması, psikolojik tedavilerinin yapılması için gerekli tedbirlerin alınması, kapalı ceza ve tutuk evleri yerine,  açık ceza evleri  ve ıslah evleri oluşturularak,  çocuklarımızın topluma kazandırılmaları için iyileştirici  çalışmaların hızlandırılması şarttır. Ülkemiz açısından bu büyük ayıbı  bundan sonra yaşamamak için gerekli her tür hukuksal ve kurumsal  tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyor, bekliyor.

Bütün bu olayları çocuklarımıza özür borçlu olarak esefle kınıyoruz. Cezaevlerinde annelerinin yanında hiçbir suçu olmadan yaşayan tüm çocuklara, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu olarak her türlü desteği sunmaya hazırız.

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu

Comments are closed.